บ้านเช่าลำพูน

บ้านเช่าลำพูน หอพัก ตึกแถวลำพูน

การสร้างบ้านหรือเลือกซื้อบ้านใหม่ สำหรับคนทั่วไปจะมุ่งเน้นเลือกซื้อตามทำเลและราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณ แต่หากผู้อ่านต้องการบ้านที่ดี อยู่แล้วร่ำรวย อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง การเลือกบ้านแบบคนทั่วไปอาจยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่จำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยเพิ่ม เพื่อให้บ้านเป็นส่วนกระตุ้นโชคลาภให้กับผู้อยู่อาศัย

ศาสตร์ฮวงจุ้ย ในมุมมองของผู้เขียน เป็นศาสตร์ ที่อิงหลักสถาปัตยกรรม อิงวิทยาศาตร์ ซึ่งมีตัวแปรต่าง ๆ ที่สามารถ พิสูจน์ หาข้อเท็จ จริงได้ อีกทั้งยังมี ผลลัพธ์ ทางด้านสถิติที่ แม่นยำ จึงทำให้ศาสตร์ฮวงจุ้ยได้การยอมรับมานับพันปี อย่างไรก็ ตามยุค ปัจจุบัน วงการฮวงจุ้ยในไทยได้ แตกแขนงไป หลายด้าน มีทั้งด้านที่อิงวิทยาศาสตร์ และ ด้านความเชื่อ สำหรับเนื้อห าฮวงจุ้ยทุก ๆ บทความที่ ท่านได้ อ่านบนเว็บไซต์ บ้านไอเดีย จะเน้นฮวงจุ้ยวิทยาศาสตร์ทั้งหมดครับ. … … …. ….. ……… ……… ………. .. …….. … …………………………